Projekter

SCENEKUNSTENS DIALEKT BIBLIOTEK

Dansk kildesamling af dialekter til brug i dialekttilegnelsesarbejde i scenekunst. Under udarbejdelse.

 

 

Projekt Dialekt (foto: HEIN Photography) Talelærer Nini Matessi Schou & Skuespiller Ulla Vejby

 

Nyt om Projekt Dialekt; 

Projekt Dialekt har nu fået tilknyttet en fundraiser til at få realiseret de fysiske dele af projektet;

Nini Matessi Schou er ved at finpudse undervisningsmaterialet ; ” 5+5 metoden, Dialekttilegnelse for skuespillere og dramatikere, en dansk metodik”, som bliver i bogform. Samtidig er arbejdet med DIALEKTBANKEN igang. DIALEKTBANKEN bliver en nemt tilgængelig samling af dialekter og sociolekter, med skuespillerens tilegnelse for øje. Banken kan også bruges af dramatikere, gymnasie-elever, undervisere og andre interesserede i de levende dialekter.

Hold øje med udgivelsesdatoer her på siden.

 

Projekt Dialekt : Projekt Dialekt har til hensigt at udvikle et undervisningsmateriale til skuespillere, dramatikere samt stemme- og taleundervisere i danske dialekter.  Målet er, at skuespilleren med tryghed, autenticitet og troværdighed kan anvende danske dialekter som en del af et karakterarbejde og dramatikeren som del af sit værk.

Læs mere på : https://ddsks.dk/da/projekter/ressource-recording-til-dialektundervisning

Lyt til mere på ; http://www.radio24syv.dk/programmer/ak-24syv/15363093/tintin-gate-youseepoesi-og-dialektundervisning-til/

Konsulenter: Michael Eistrup, Den danske medie- og journalist højskole og Marie Maegaard Københavns Universitet.

 

Talesprogsbroen; en metode for udvidelse af skuespillerens taleværktøjer.

Dette er et konstant igangværende projekt , hvor der i gruppeundervisning af skuespilselever omformuleres, opdateres og undersøges hvilke terminologier  bedst skaber indgang til, og overblik af, tale-og stemmearbejdets forskellige værktøjer, samt en bevidsthedsgørelse af værktøjernes påvirkning af replik.

Nini Matessi Schou

 

 

 

 

 

“Skal jeg råbe med nosserne, når jeg har en klit ?” ; en undersøgelse af køn i stemme – og talemetodik.

 

Nini Matessi Schou, Supervision: Miriam Karpantschof ( She´s a show)

Hvordan beskriver vi det af være “groundede”? Hvordan mener vi at en bestemt og beordrende stemme lyder? Hvorfor siger vi at den lyse stemme tilhører pigen og den dybe, kvinden? Gør den det? Hvordan spejler samfundet sig i kønsopfattelsen i stemmebrug og hvor er de non-binære veje vi glemmer at gå?

 

 

 

 

 

VOCAL VIOLENCE

En viderudvikling af undervisningen i råb og skrig, uden skader. Ud fra specialets pilotprojekt fra 2007/2008 forsøges der her at integrere Melissa Cross´metoder fra The Zen of Screeming ind i arbejdet med et sikkert men effektivt råb eller skrig. Under udarbejde.