Nini Matessi Schou

  • Stemmetræning & – udvikling
  • Dialekt- og accent tilegnelse 
  • Sociolingvistisk træning
  • Scenisk talesprogsdannelse
  • Stemmescreening
  • Logopædisk undervisning
  • Forestillingsrådgivning (sprog & stemme)
  • Erhvervsrettet talesprogsudvikling
  • Akut stemmehjælp

Æstetisk logopæd ; Voice coach, Talelærer & Scenisk Sprogkonsulent.

Studielektor, DDSKS, Odense & København og Voice coach, Aarhus Teater.

 

       

nini@nini-matessi-schou.dk