The Voice Garage v/ Nini Matessi Schou

 • Stemmetræning & – udvikling
 • Dialekt- og accent tilegnelse 
 • Sociolingvistisk træning
 • Scenisk talesprogsdannelse
 • Tekst til tale/sang
 • Stemmescreening
 • Logopædisk undervisning
 • Forestillingsrådgivning (sprog & stemme)
 • Manus gennemgang, talesprogligt
 • Erhvervsrettet talesprogsudvikling
 • Akut stemmehjælp

 

 

Æstetisk logopæd

Voice coach

Talelærer

Scenisk Sprogkonsulent

Cand.mag i Audiologopædi

       

nini@nini-matessi-schou.dk